GP: Mozart inget för vänsterhänta

Vetenskapsmagasinet Miller-McCune följer upp studierna kring den så kallade Mozarteffekten. Sonaten i D-dur för två pianon har tidigare ansetts öka den rumsliga slutledningsförmågan hos åhörare. Nu visar forskning att detta bara är fallet hos personer som inte själva är musiker, vilka tenderar att bearbeta ljudperceptioner i den högra hjärnhalvan, till skillnad från musiker där processen tilldrar sig mellan de båda hjärnhalvorna. Denna bilaterala process har de även gemensamt med vänsterhänta. Musiker och vänsterhänta göre sig alltså icke besvär om de med avsikt att stimulera sina spatiala förmåoter väljer Mozart, som för övrigt själv var vänsterhänt.

Ur GP kultur

Gospel-DVD, ffmpeg och cinerella

Såhär gjorde jag för att skapa ett litet klipp från en DVD.

 • konvertera DVD-filen (VOB) till dv-video
  ffmpeg -y -threads 2 -isync -ss 00:24:00 -i VTS_01_2.VOB -an /virtual/video/video.dv
 • konvertera DVD-filen (VOB) till wav-ljud
  ffmpeg -y -threads 2 -isync -ss 00:24:00 -i VTS_01_2.VOB /virtual/video/sound.wav
 • redigera (för ljud/bild var inte i synk) med cinerella (varken Kino eller Open Movie Editor lät mig göra detta)
 • exportera till dv
 • konvertera till flash, mono (ac 1) och med kvalitet 10 (1=bäst, 31=sämst)
  ffmpeg -y -i cut.dv -qscale 10 -ab 56 -ar 22050 -b 200 -r 15 -s 320x240 -ac 1 -f flv cut.flv

[flashvideo file=http://wendt.se/misc/gbg-gospel-2009-05-02-snippet.flv /]

WordPress-adaptern heter Flash Video Player.

ffmpeg-flaggor:

-r X fps
-ab  average bit rate (sound, default = 64k)
-ar  frequency (audio, default = 44100)
-an  disable audio
-ac  channels (1=mono)
-b  bitrate bit/s (video, default=200kb/s)

Ext.TabPanel and mouse clicks

Had issues when replaying clicks on a Ext.TabPanel’s tab. The Selenium IDE recorded the click event pretty well (actually, the second click was recorded – perhaps only when the tab was the active one (not investigated thourougly)), but the click action didn’t trigger the tab panel to swich panel. After some great deal of testing, the one Selenium action that does work is mouseDownAt.

Browsers tested: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Safari 1.5 on Mac, Firefox 2, Firefox 3.

Ext.form.ComboBox dropdown trigger

The Ext.form.ComboBox is almost testing friendly. Not everyone can do what we did, but we could and it made testing sooo much easier (and human readable).

onRender: function(ct, position) {
 Ext.form.TriggerField.superclass.onRender.call(this, ct, position);
 this.wrap = this.el.wrap({cls: "x-form-field-wrap"});
 this.trigger = this.wrap.createChild(this.triggerConfig ||
  {id: this.id + '_trigger', tag: "img", src: Ext.BLANK_IMAGE_URL,
  cls: "x-form-trigger " + this.triggerClass});
 // rest is as in original

And also

initList: function() {
 var cls = 'x-combo-list';
 this.tpl = '
{' + this.displayField + '}
'; js.ib.ui.CWComboBox.superclass.initList.call(this); },

An alternative is to use CSS selectors, as described by CableDawg on ExtJS’ forum.

Ubuntu och locale

root@jabba:/var/lib/locales/supported.d# cat > local
sv_SE.UTF-8 UTF-8
en_US.UTF-8 UTF-8
root@jabba:/var/lib/locales/supported.d# cat > sv
sv_SE.UTF-8 UTF-8
sv_FI.UTF-8 UTF-8
root@jabba:/var/lib/locales/supported.d# locale-gen 
Generating locales...
 en_AU.UTF-8... up-to-date
 en_BW.UTF-8... up-to-date
 en_CA.UTF-8... up-to-date
 en_DK.UTF-8... up-to-date
 en_GB.UTF-8... up-to-date
 en_HK.UTF-8... up-to-date
 en_IE.UTF-8... up-to-date
 en_IN.UTF-8... up-to-date
 en_NG.UTF-8... up-to-date
 en_NZ.UTF-8... up-to-date
 en_PH.UTF-8... up-to-date
 en_SG.UTF-8... up-to-date
 en_US.UTF-8... up-to-date
 en_ZA.UTF-8... up-to-date
 en_ZW.UTF-8... up-to-date
 sv_FI.UTF-8... done
 sv_SE.UTF-8... done
Generation complete.

Sätta upp git remote i efterhand

Set up remote server

ssh git@wendt.se
mkdir $project.git
cd $project.git
git --bare init
git --bare update-server-info
chmod +x hooks/post-update #should contain git-update-server-info
$EDITOR description
./update-cloneurl.sh
logout

Push from local

git remote add origin git@wendt.se:$project.git
git push origin master
#!/bin/sh
for i in *.git ; do
	echo "http://source.wendt.se/git-repo/$i" > $i/cloneurl
done

Cykelinformation Göteborg

Glad cyklist
Glad cyklist

För den som har cykel (och som inte får den stulen) så finns det bra information samlad på trafiken.nu – både karta med platser där det finns cykelpump och dessutom en planerare som kan berätta beräknad restid och kalloriförbrukning.

Undertecknad införskaffade från Biltema en Panorama 28″ som än så länge gör ett fint jobb, trots att den monterades hemma. :)

Norges SMHI – en tjänst för folket

Norsk väderdata
Norsk väderdata för alla

Vi har högst skattetryck i världen, men långt från bästa skolorna, sjukvården och samhällstjänster. Dessutom går det snabbt utför vad gäller våra rättigheter till vårat privatliv.

Jag läste lite snabbt genom Fredrik Wackås bok för webbredaktörer och han trycker bl a på att en sajt inte skall informera utan få folk att agera. Som exempel nämner han två kommuners webbplatser. Kommun A skriver “Vi har sophämtning varannan eller var tredje vecka.” Kommun B skriver “Här finns körschemat för sophämtning” med länk till schemat. Vilken sida är egentligen till för besökaren?

Samhällstjänst som levererar

Svenska data inlåst i avtal
Svenska SMHI låser in data bakom avtal - men gubbarna är glada och syns i bild

Nu till mitt exempel på hur Sverige haltar och halkar efter i utvecklingen. SMHI har väderinformation i en flash-lösning som ser fin ut men som låser in datan så att den är svår att återanvändas. Försöker man få ut informationen får man vända sig till en e-postadress (jag gör detta just nu och har fått veta att informationen finns som XML – frågan är vad det kostar).

Den norska motsvarigheten, yr.no, däremot har all information tillgänglig och dessutom har de sidor till XML-format och annan hjälp som gör att var och en kan baka in prognoser var helst de önskar.

SMHI: Inlåst data, hemligt format. Ingen information om hur den ska tolkas. Ingen information om hur man kan återanvända. Med lite verktyg kan man hitta adressen till datan: http://nvflash.smhi.se/data/EU_SE__fcst.txt

yr.no: Öppen data, öppet format. Information om hur den kan användas. Hjälp och instruktioner för att återanvända på andra sidor. Länk från yr.no:s hjälpsidor: http://www.yr.no/place/Sverige/Västra_Götaland/Göteborg/forecast.xml