resize_with_right_button

I have an issue with my thinkpad’s buttons above the touchpad (the pointer device below keyboard). The issue is that pressing the mouse_button_modifier key (Alt) + middle button  + mouse movements starts scrolling events instead of window resize events.

The default settings work just fine if I plug in an external pointer device, but the touchpad is “misbehaving” and one way to cope with this when there’s no external keyboard or mouse, is to set the gconf key /apps/metacity/general/resize_with_right_button to true.

Fjärrstyrning i Ubuntu

Emellanåt hoppar jag in och assistera morfar. Det första hindret för att hjälpa någon på distans är oftast att lösa detta med att “se samma sak”. Detta är mina anteckningar för hur jag gör:

ssh -XC user@remotehost
user@remotehost:~$ vino-preferences

och fixa till inställningarna. Det går också att göra utan GUI – allt ligger i GConf under /desktop/gnome/remote_access/.
Därefter gäller det bara att hitta rätt nivå av kompression.

vncviewer -depth 8 -compresslevel 9 -quality 3 remotehost

Ett problem är att om man använder SSH-tunnel så räknar tight VNC ut att man pratar med den lokala maskinen och väljer då “raw” encoding vilken är väldigt högupplöst. Det kan man som tur är styra med -encodings. Så det blir till slut:

vncviewer -depth 8 -compresslevel 9 -quality 3 -encodings "copyrect tight hextile zlib corre rre raw"

Skype-länkar

Det var ett sabla pill (och letande) för att få callto-, tel- och skype-länkar att hanteras från en webbläsare. Lite förvånande att skype inte skickar med detta från början (gäller Linux).

Hur som helst, min arbetsväg:

 • xdg-open är bra att använda när man skall öppna URLer
 • xdg-open använder gnome-open (i min miljö)
 • gnome-open använder gconf och kikar under /desktop/gnome/url-handlers för att hitta en url-handler som hanterar URLens schema (http t ex)
 • varje “url-handler” skall ha tre nycklar:
  • command – kommandot som körs, t ex /home/ceda/bin/skype.py %s
  • enabled – true/false
  • use_terminal – true/false

Sedan var det bara att hitta ett lämpligt kommando. Skype visade sig inte stödja något alls vad gäller binären och flaggor till programmet. Däremot använder man tydligen DBus och därigenom är möjligheterna större. Efter ett tags letande hittade jag Philipp Kolmanns skript skype action handler.

Nästan klart – det har ett tillkortakommande vad gäller URL-kodning. En ring-länk till mig skulle se ut såhär: callto:+46702778511 och Philipps skript hanterade inte att plustecknet kodades om till %2B. Jag fixade detta såhär:

# urldecode
if '%' in sys.argv[1]:
    import urllib
    sys.argv[1] = urllib.unquote(sys.argv[1])

Nu funkar det fint! (Vem var det nu jag skulle ringa egentligen …)