VNC-studsare

Jag hade för fem år sedan en egenskriven blogg. Sedan åt jag upp databasen. På den fanns iaf instruktioner för hur man lätt kunde sätta upp VNC på windows så att man kan hjälpa en människa i nöd.

Eftersom både jag och t ex min far befinner oss bakom en NAT/router så är det inte helt rättframt. För att lösa detta satte jag upp en VNC-studsare – en bit Java som knöt ihop två TCP-koppel. Idag skulle vi behövt detta. Eftersom jag inte hittade det så skrev jag ihop det på nytt.

De övergripande instruktionerna är att servern (den som behöver hjälp) ansluter med “reverse” (x11vnc -connect host:port) och klient (den som ger hjälp) till samma port på studsservern.

Mer detaljerade Windows-instruktioner får vänta tills nästa gång.

Studsserver

Kör VncBouncern. Den skriver ut porten som används.

Linux

Lite kommandon:

x11vnc -connect localhost:`netstat -lnp | grep java |tr ':' ' ' | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 4`
vncviewer 192.168.1.157:`netstat -lnp | grep java |tr ':' ' ' | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 4`-encodings "copyrect hextile corre rre"

Bakgrunden till -encodings är att när man ansluter till sin egen maskin för att testa så säger vncviewern “Same machine: preferring raw encoding”, och det går apslött.

Fjärrstyrning i Ubuntu

Emellanåt hoppar jag in och assistera morfar. Det första hindret för att hjälpa någon på distans är oftast att lösa detta med att “se samma sak”. Detta är mina anteckningar för hur jag gör:

ssh -XC user@remotehost
user@remotehost:~$ vino-preferences

och fixa till inställningarna. Det går också att göra utan GUI – allt ligger i GConf under /desktop/gnome/remote_access/.
Därefter gäller det bara att hitta rätt nivå av kompression.

vncviewer -depth 8 -compresslevel 9 -quality 3 remotehost

Ett problem är att om man använder SSH-tunnel så räknar tight VNC ut att man pratar med den lokala maskinen och väljer då “raw” encoding vilken är väldigt högupplöst. Det kan man som tur är styra med -encodings. Så det blir till slut:

vncviewer -depth 8 -compresslevel 9 -quality 3 -encodings "copyrect tight hextile zlib corre rre raw"