Fjärrstyrning i Ubuntu

Emellanåt hoppar jag in och assistera morfar. Det första hindret för att hjälpa någon på distans är oftast att lösa detta med att “se samma sak”. Detta är mina anteckningar för hur jag gör:

ssh -XC user@remotehost
user@remotehost:~$ vino-preferences

och fixa till inställningarna. Det går också att göra utan GUI – allt ligger i GConf under /desktop/gnome/remote_access/.
Därefter gäller det bara att hitta rätt nivå av kompression.

vncviewer -depth 8 -compresslevel 9 -quality 3 remotehost

Ett problem är att om man använder SSH-tunnel så räknar tight VNC ut att man pratar med den lokala maskinen och väljer då “raw” encoding vilken är väldigt högupplöst. Det kan man som tur är styra med -encodings. Så det blir till slut:

vncviewer -depth 8 -compresslevel 9 -quality 3 -encodings "copyrect tight hextile zlib corre rre raw"

Socks proxy med ssh och Chromioum-browser

Jobbar på helgen och kontorets trådlösa nät (som jag inte kan kontrollera) släpper inte igenom mig, och det trådlösa har diverse begränsniningar, eller snarare en: TCP på port 22 släpps igenom, allt annat filtreras.

nmap -sT -p 443 gandi.wendt.se --reason
nmap -sU -p 1194 gandi.wendt.se --reason

What’s a man to do? Jo: ssh -D 3333 remote.host och sedan cat > /etc/tsocks.conf

server = 127.0.0.1
server_port = 3333

Då fungerar t ex tsocks evolution (och pidgin).

Firefox slukar uppgifter från gnome/gconf bra, men inte Chrome/chromium-browser – denna webbläsare kräver --proxy-host=tsocks://localhost:3333 för att fungera.

Jädra mäck!