Stålmannens bäbis fyller 30!

GNU 30 år

Idag är det 30 år sedan Richard Stallman utropade starten på GNU-projektet. Det firas på olika sätt jorden runt. Free Software Foundation Europe skriver bl a:

Free Software[2] puts the control of electronic devices where it belongs: with the people who own them. Today, Free Software is everywhere. It powers the Internet, our mobile phones, televisions, cars, routers, and electronic devices of all sorts. Free Software has fundamentally changed the way people create software: instead of preventing people to adapt the software to their own needs, they invite people to participate in the development.

Nästa generations utvecklare förväntar sig att ta del av andras, och dela med sig av sina kunskaper. I Göteborg tycker jag mig se detta i en tydlig trend, t ex på det sätt som användarträffar på Meetup.com blomstrat senaste åren. Btw, FSCONS i år går av stapeln 8-10 november.

Den retoriska triaden

Fick bra text via reklam:

Ehtos, Logos och Pathos. […] Behaga, bevisa, beröra. Fråga dig alltid om din personlighet är sådan att du behagar (Ethos) de som lyssnar, att du har den kunskap som behövs för att bevisa (Logos), att du vet vad du pratar om och om du använder ord och meningar som berör (Pathos) motparten.

Jag kan tycka att det är konstigt att “kunskap […] för att bevisa (Logos)” och “vet vad du pratar om […] (Pathos)” inte hör ihop, men tolkningen av orden för mig är nog snarare:

Ethos – show, underhållning, entertainment. “Utstrålning i form av trygghet och lugn”, samt “person med hög moralisk resning med god etik”.
Logos – logiskt resonerande, röd tråd i argumenterande. “Logos vädjar till förnuft och fakta”
Pathos – förstår du mottagaren och problemet, och använder det ihop med/bygger upp pondus så att du blir trovärdig. (fel av mig – handlar mer om känsla och möjligen engagemang, pondus spänner nog över alla tre).

Och för fullständighet: varje tal bör innehålla följande aspekter:

  • Delectare – ”Att behaga”; talaren får lyssnaren välvilligt inställd genom sin personlighet och sin förtroendeingivande karaktär, sitt ethos.
  • Movere – ”Att röra”; talaren försöker väcka ”en känsla”, pathos hos lyssnaren.
  • Docere – ”Att undervisa”; talaren försöker vädja till lyssnarnas ”förnuft”, logos med hjälp av argument.

Samt