Packa om AVI-filer från kameran

Har hittat två “storlekar”:

sudo aptitude -y install mencoder lavc

(lavc visade sig vilja ha några omgrip eller liknande.)

Sedan körde jag följande:

mencoder -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts acodec=mp3,1bitrate=128,vcodec=mpeg4,vbitrate=800,vhq,vm4v -o leia-test1.avi mvi_1185.avi
mencoder -ovc xvid -oac mp3lame -vf scale=320:240 -xvidencopts fixed_quant=4 -o leia-test2.avi mvi_1185.avi