Free Software Movement

Det finns en hel del missförstånd kring fri programvara. Ett klargörande kopierat från FSF:

In general we do not believe it is wrong to develop a program and not release it. There are occasions when a program is so useful that withholding it from release is treating humanity badly. However, most programs are not that important, so not releasing them is not particularly harmful. Thus, there is no conflict between the development of private or custom software and the principles of the free software movement.

Fyra självklara friheter?

Jag uppgraderade precis WordPress till 3.3 och till min stora glädje lyder en av de tre stora flikarna på sidan efter lyckad installation “Freedom”.

WordPress is Free and open source software, built by a distributed community of mostly volunteer developers from around the world. WordPress comes with some awesome, worldview-changing rights courtesy of its license, the GPL.

  1. You have the freedom to run the program, for any purpose.
  2. You have access to the source code, the freedom to study how the program works, and the freedom to change it to make it do what you wish.
  3. You have the freedom to redistribute copies of the original program so you can help your neighbor.
  4. You have the freedom to distribute copies of your modified versions to others. By doing this you can give the whole community a chance to benefit from your changes.

Don’t you wish all software came with these freedoms? So do we! For more information, check out the Free Software Foundation.

WordPress logo badge

Richard M Stallman till FSCONS

En profil som stenhårt driver linjen att människors rätt till frihet är en mänsklig rättighet – som är fullt förenlig med kommersiella intressen. “GNU-guden” Richard Mathew Stallman (RMS) kommer till http://FSCONS.org i år. En udda snubbe med skägg som tänkt till kring många frihetsfrågor.

Jag har lyssnat till honom vid två tillfällen och det brukar vara lite provocerande när han effektivt, brutalt och hänsynslöst svarar varannan fråga med: “Hur tänkte du nu egentligen? Eller tänkte du alls? Menade du verkligen vad du sa? Har du funderat över vad du implicerar egentligen? Nästa fråga, eller vänta – är det någon som har en intressant fråga så kan vi ta den först?”

Free Software, not Open
Free Software, not Open