Ämnen för Java-TDD

Tittar på att gå ett steg längre med TDD-workshops och lämna de grundläggande ämnena. Följande har efterfrågats:

 • testning med/av legacy code
 • vad är bra respektive dåliga test
 • funktionell eller acceptansdriven testning (ATDD)
 • beteende driven utveckling (BDD)

Egna saker jag själv skulle vilja gräva lite mer i och ägna ett par timmar åt:

 • hamcrest (matchers)
 • dotmesh (methods)
 • making EasyMock suck less
 • making Mockito suck
 • easyB
 • Fitnesse

I allmänhet så saknar jag en diskussion om hur lättredigerade test (wiki?) versionshanteras ihop med koden de testar eller är skrivna mot. Detta är ju högst intressant när man går in och gör en hot-fix för en produkt som rört sig mycket under ett år, och en kund som har produkten i drift sedan ett drygt år tillbaka vill sin fix. Hur kör man samma testsvit som man hade för ett år sedan på ett enkelt sätt? Hur är egentligen inte svårt. Jag har bara inte sett många bra lösningar, ännu. TextTest, xUseCase och liknande plain text-ramverk är en bra lösning. Frågan är bara om testen är tillräckligt tillgängliga för ATDD – hur får man kunden att känna att det är hans/hennes test?

Selenium and text-based testing

Ever since I saw PyUseCase I’ve been longing for a port which runs with web apps. I’ve been thinking briefly about actually doing this, using Selenium as the engine/driver. To make it usable, I guess I’d have to make TextTest ignore certain aspects of the DOM/HTML-tree (such as automatically-generated ID attributes, and positions of nodes, a dialog “window” for instance).

Today I saw the Tellerium IDE, which is a plugin for Firefox, and that got me even more motivated to actually go ahead and try to move towards a WebUseCase port for xUseCase and TextTest. Now I just need to find the time to make this happen …

Agile Testing Days 2010 coming up

Speaker at Agile Testing Days 2010
I'll Be There

In about six weeks I’ll give a talk at Agile Testing Days together with Emily Bache. The talk’s title is set to “The Coding Dojo
as a forum for teaching TDD” and we are last to speak on Wednesday before the final key note of the day (and the “chill out” event). I’m looking forward to the conference which I’m sure will be full of insights and rewarding in many ways.

assertThat(Hamcrest).looksNice();

I väntan på David Saff’s alternative assertThat(x).y() så nöjer jag mig med:

public class EmptyMatcher extends TypeSafeMatcher<Collection < ?>> {

  @Override
  public boolean matchesSafely(Collection< ?> c) {
    return c.isEmpty();
  }

  public void describeTo(Description desc) {
    desc.appendText("empty");
  }

  @Factory
  public static lt;T> Matcher< ? super Collection> isEmpty() {
    return new EmptyMatcher();
  }
}

som gör att man kan skriva trevlig enkelt läsbar kod, t ex:

@Test
public void filteringAnEmptyListReturnsAnEmptyList() {
  List anEmptyList = new ArrayList();
  List result = testee.filter(emptyList());
  assertThat(result, isEmpty());
  // men helst: assertThat(result).isEmpty();
}