Ämnen för Java-TDD

Tittar på att gå ett steg längre med TDD-workshops och lämna de grundläggande ämnena. Följande har efterfrågats:

  • testning med/av legacy code
  • vad är bra respektive dåliga test
  • funktionell eller acceptansdriven testning (ATDD)
  • beteende driven utveckling (BDD)

Egna saker jag själv skulle vilja gräva lite mer i och ägna ett par timmar åt:

  • hamcrest (matchers)
  • dotmesh (methods)
  • making EasyMock suck less
  • making Mockito suck
  • easyB
  • Fitnesse

I allmänhet så saknar jag en diskussion om hur lättredigerade test (wiki?) versionshanteras ihop med koden de testar eller är skrivna mot. Detta är ju högst intressant när man går in och gör en hot-fix för en produkt som rört sig mycket under ett år, och en kund som har produkten i drift sedan ett drygt år tillbaka vill sin fix. Hur kör man samma testsvit som man hade för ett år sedan på ett enkelt sätt? Hur är egentligen inte svårt. Jag har bara inte sett många bra lösningar, ännu. TextTest, xUseCase och liknande plain text-ramverk är en bra lösning. Frågan är bara om testen är tillräckligt tillgängliga för ATDD – hur får man kunden att känna att det är hans/hennes test?