High Performance Web Sites

Läser just nu Steve Souders bok High Performance Web Sites och hoppas på att insupa ny kunskap. Hittills (halvvägs) är det inget nytt i stort. Boken är dock väldigt trevlig, kompakt och underbart koncis och “to the point” – Steve Souders är dock amerikan så jag blev förvånad när boken kom med posten och jag såg hur tunn den var. Souders bidrar dock med mer information om hur dålig Internet Explorer tyvärr är.

Härligt – browsern säger att den klarar av att ta emot gzip-komprimerad data, men i själva verket kan den det inte alls. Spännande att en sådan här grundläggande sak inte upptäckts i automattester på Microsoft – kanske var detta något nytt för MS 2004 :-P

Ext.TabPanel and mouse clicks

Had issues when replaying clicks on a Ext.TabPanel’s tab. The Selenium IDE recorded the click event pretty well (actually, the second click was recorded – perhaps only when the tab was the active one (not investigated thourougly)), but the click action didn’t trigger the tab panel to swich panel. After some great deal of testing, the one Selenium action that does work is mouseDownAt.

Browsers tested: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Safari 1.5 on Mac, Firefox 2, Firefox 3.