Socks proxy med ssh och Chromioum-browser

Jobbar på helgen och kontorets trådlösa nät (som jag inte kan kontrollera) släpper inte igenom mig, och det trådlösa har diverse begränsniningar, eller snarare en: TCP på port 22 släpps igenom, allt annat filtreras.

nmap -sT -p 443 gandi.wendt.se --reason
nmap -sU -p 1194 gandi.wendt.se --reason

What’s a man to do? Jo: ssh -D 3333 remote.host och sedan cat > /etc/tsocks.conf

server = 127.0.0.1
server_port = 3333

Då fungerar t ex tsocks evolution (och pidgin).

Firefox slukar uppgifter från gnome/gconf bra, men inte Chrome/chromium-browser – denna webbläsare kräver --proxy-host=tsocks://localhost:3333 för att fungera.

Jädra mäck!