GP: Mozart inget för vänsterhänta

Vetenskapsmagasinet Miller-McCune följer upp studierna kring den så kallade Mozarteffekten. Sonaten i D-dur för två pianon har tidigare ansetts öka den rumsliga slutledningsförmågan hos åhörare. Nu visar forskning att detta bara är fallet hos personer som inte själva är musiker, vilka tenderar att bearbeta ljudperceptioner i den högra hjärnhalvan, till skillnad från musiker där processen tilldrar sig mellan de båda hjärnhalvorna. Denna bilaterala process har de även gemensamt med vänsterhänta. Musiker och vänsterhänta göre sig alltså icke besvär om de med avsikt att stimulera sina spatiala förmåoter väljer Mozart, som för övrigt själv var vänsterhänt.

Ur GP kultur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.