Java störst under 2011 enligt Ohloh

I denna mätning, som baserar sig på de repositorier som Ohloh bevakar, är Java det mest committade språket. Vet inte om justering görs pga dess pratighet också? Mätvärdena är relativa (procent), hade varit kul att se om C-kodsbidrag faktiskt gått ner, eller om det bara är de andra som ökat (och därmed tar större del av kakan).

Data från Ohloh
Data från Ohloh

FOSSday 2010

För dig som är beslutsfattare inom näringsliv eller i offentlig förvaltning eller som arbetar med fri programvara / öppen källkod.

FOSSDay 2010 är ett inspirerande halvdagsseminarium där du kan få information från företag, myndigheter och akademin kring produkter, tjänster, inköp och upphandling. Dagen organiseras av Fossgruppen och IT-Universitetet tillsammans med Op5, Cybercom och Redpill Linpro och äger rum i Göteborg den 5:e november.

Seminariet erbjuder ett fullspäckat program med start klockan 09.45. Dagen erbjuder kortare föredrag, fika, mingel och lunch samt möjlighet att prata med och besöka de företag som deltar. Vi avslutar klockan 15.00 med kaffe.

Talare som deltar på seminariet är:

Peter Östlin – op5
Kommersiella intressen som drivkraft för utvecklingen av öppen källkod

Patrik Lägermo – Cybercom Group
Starta och driva projekt med FOSS-verktyg

Göran Westerlund – Kivos
Hur samverkar västsvenska kommuner kring open source?

Thomas Altré – RedPill
Öppna möjligheter

Daniel Melin – Kammarkollegiet
Ramavtalsupphandlingen “Öppna programvaror 2010″

Marcus Rejås – Rejås Datakonsult
Öppna programvaror i offentlig verksamhet

Espen Riskedal – Cutehack
Mobila tjänster med Qt

Kostnaden för seminariet är 450 kronor och inkluderar lunch, kaffe och bullar. Anmäl dig och ditt företag på fossday.se.