Java störst under 2011 enligt Ohloh

I denna mätning, som baserar sig på de repositorier som Ohloh bevakar, är Java det mest committade språket. Vet inte om justering görs pga dess pratighet också? Mätvärdena är relativa (procent), hade varit kul att se om C-kodsbidrag faktiskt gått ner, eller om det bara är de andra som ökat (och därmed tar större del av kakan).

Data från Ohloh
Data från Ohloh

2 thoughts on “Java störst under 2011 enligt Ohloh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.