PGP och keysigning-part

FOSDEM Logotype
Free and Open Source Developers' European Meeting

Är påväg till FOSDEM i år igen. Det är en konferens inte lik någon annan (även om FSCONS ger ungefär samma stämning) som är helt fri att gå på och hålls på LUB-universitetet i Bryssel, första helgen i februari. Förväntningarna på Free Java-rummet  detta år är att det någon gång bryter ut i en fullständig politisk diskussion med smutskastning, bittra miner och “vi som klarar oss utan JCP, TCK osv”. Utöver det bör det som vanligt vara PGP-signering och CAcert Assurance-fest och en möjlighet att bli certifierad Linux-expert. Problemet med det sista brukar vara alla intressanta föreläsningar som än så länge prioriterats högre. Kanske är det dags att skaffa formellt intyg på Linux-kunskaperna.

En riktigt rolig tillställning är det i alla fall, med öppensinnade människor som lever för att dela kunskap och lära.

Gällande nyckelsignering så är verktyget caff (CA – Fire and Forget) helt oumbärligt för att orka med att signera hundratals nycklar. Under Ubuntu är det paketerat i signing-party. Caff tar en rad nyckel-ID:n som argument, hämtar hem nyckeln, signerar (interaktivt), skickar sedan nyckeln till varje e-postadress för respektive UID som ingår i nyckeln. Den skickade nyckeln är krypterad med den publika nyckeln så man kan vara säker på att man bara signerar nycklar till folk som den verkligen tillhör. Biff sade räven.

För att komma igång så bör man byta nyckelserver (jag kör pgp.mit.edu) och redigera .caffrc för att ställa in e-postsaker och ange nyckel man vill signera med. Sedan är det rätt rättframt.

FOSSday 2010

För dig som är beslutsfattare inom näringsliv eller i offentlig förvaltning eller som arbetar med fri programvara / öppen källkod.

FOSSDay 2010 är ett inspirerande halvdagsseminarium där du kan få information från företag, myndigheter och akademin kring produkter, tjänster, inköp och upphandling. Dagen organiseras av Fossgruppen och IT-Universitetet tillsammans med Op5, Cybercom och Redpill Linpro och äger rum i Göteborg den 5:e november.

Seminariet erbjuder ett fullspäckat program med start klockan 09.45. Dagen erbjuder kortare föredrag, fika, mingel och lunch samt möjlighet att prata med och besöka de företag som deltar. Vi avslutar klockan 15.00 med kaffe.

Talare som deltar på seminariet är:

Peter Östlin – op5
Kommersiella intressen som drivkraft för utvecklingen av öppen källkod

Patrik Lägermo – Cybercom Group
Starta och driva projekt med FOSS-verktyg

Göran Westerlund – Kivos
Hur samverkar västsvenska kommuner kring open source?

Thomas Altré – RedPill
Öppna möjligheter

Daniel Melin – Kammarkollegiet
Ramavtalsupphandlingen “Öppna programvaror 2010″

Marcus Rejås – Rejås Datakonsult
Öppna programvaror i offentlig verksamhet

Espen Riskedal – Cutehack
Mobila tjänster med Qt

Kostnaden för seminariet är 450 kronor och inkluderar lunch, kaffe och bullar. Anmäl dig och ditt företag på fossday.se.