Trac

För vart och ett av projekten tänkte jag slänga upp Trac så att de får tillgång till en wiki, får möta ett web-UI som visar upp Subversion-repot och ger en (dålig) möjlighet att spåra issues t ex. Subversion-repot måste vara skapat – trac-admin initenv kör inte svnadmin create åt en.

aptitude install libapache2-mod-python

trac-admin kulattjobba.se initenv kulattjobba.se sqlite:db/trac.db svn /srv/svn/kulattjobba.se
<Location /trac/>
SetHandler mod_python
PythonInterpreter main_interpreter
PythonHandler trac.web.modpython_frontend
PythonOption TracEnv /srv/trac/bokbutiken.se
PythonOption TracUriRoot /trac/
Order allow,deny
Allow from all
AuthType Basic
AuthName “Bokbutiken.se”
AuthUserFile /srv/xyz/file_with.passwd
Require valid-user
</Location>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.