Projektdelen i Avancerade Webbteknologier 1

Detta är min egen utvärdering av sättet att arbeta i projekt efter halva tiden.

Aktiva val

 • Fyra projekt presenterades. Studenterna fick 10 minuter på sig att skriva upp sitt namn på det projekt som de ville jobba med.
 • Grupperna formas inte om.
 • Helt fri indelning i grupper.
 • Två projekt fick user stories från mig, samt “vision” för webbplatsen som skall byggas.
 • Det tredje projektet var student-idé.
 • Projekten skall använda gemensam databas och källkodsrepo.
 • Inga sprintplaneringar, inga burndowns (vi har chansen att jobba med detta i nästa kurs).
 • Det ska finnas en fil som skapar hela databasen, inkl grunddata för att demonstrera den differentierande featuren.
 • Fokus på att producera user story med störst affärsvärde först – “ni möter VC om ett fåtal dagar: vad måste ni visa för att ro hem kosingen?”

Positivt

 • Bra storlek på grupper och lämplig fördelning med (för-)kunskaper.
 • Bra närvaro.
 • Bra stå-uppmöten (inga lösningsdiskussioner, inget trams, en talar i taget, avstämningsinriktat) och projektdiskussioner i helhet.
 • Varierande arbetssätt, bra variation i ena gruppen, mer statisk indelning/uppdelning i de andra.
 • Högt intresse för projekten.

Negativt

 • Studenterna har spenderat mycket tid på att diskutera projektets innehåll, såsom funktion.
 • Studenterna har spenderat mycket tid på att diskutera och få till databasdesign.
 • Överlag har ett fåtal producerat lösningarna, medan flertalet haft svårt att få ihop det själva.

Sammanfattning

Till nästa period kommer jag nog gå in och tillhandahålla en färdiddesignad databas. Detta kommer få dem att inte lägga tid på sådant som ligger utanför kursen. Jag kommer försöka tillhandahålla user stories, viktade efter affärsvärde. Eftersom det varit ett par personer som dominerat kanske dessa skall sättas i eget projekt för att få utmaning?

Notiser

 • Teckenkodning har varit en issue i Eclipse men framför allt i MySQL.
 • Två grupper har valt att använda user stories/tickets på papper, uppsatta på väggen. Tredje gruppen jobbar ad-hoc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.