Datorn – han eller hon?

En språklärare på högstadiet, diskuterade det här med “kön” med sina
elever.

T ex – sa läraren – benämns oftast båtar, flygplan och orkaner som “hon”. En av eleverna undrade då vilket kön i så fall en dator skulle vara. Läraren gjorde då detta till en gruppuppgift och delade upp klassen i två grupper – killar för sig och tjejer för sig. Uppgiften var att ge datorn ett kön och motivera varför.

Tjejerna kom fram till att en dator definitivt är en “han” eftersom:

  1. Han kan en hel del, men vet sällan hur han skall använda sin talang utan att få instruktioner.
  2. Det är meningen att han skall hjälpa till att lösa dina problem, men hälften av tiden är han själv det största problemet.
  3. För att få hans uppmärksamhet måste du först sätta på honom.
  4. Så fort du skaffat dig en, vet du att om du bara hade väntat litet längre skulle du kunna hittat en bättre modell.

Killarna, å andra sidan, ansåg att en dator är en “hon” eftersom:

  1. Ingen, utom hennes skapare, kan förstå den inbyggda logiken.
  2. Det språk en dator använder för att kommunicera med en annan dator är obegripligt för alla som inte är datorer.
  3. Minsta lilla misstag lagras i ett långtidsminne och kommer att ställa
    till problem långt efteråt.
  4. Så fort du har fastnat för en, kommer du tvingas att spendera halva lönen på mer eller mindre nödvändiga tillbehör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.