PyDev: Pythonutvecklingsmiljö

PythonPyDev är baserad på Eclipse, funkar väldigt bra för det jag gör, vilket i princip är att försöka jobba på samma sätt med Python-kod som med Java (TDD-ish = få ut kod i jämnt flöde och refactor för att få det fint).

Vid dagens diskussioner kring tools och miljöer på GothPyCon ][ så gjorde jag följande anteckningar (“konferensen” hölls på engelska) över features jag förväntar mig i en IDE:

  • graphical, remote debugging
  • virtual environments
  • syntax highlighting
  • unit test integration with coverage
  • auto completion
  • indentation
  • inline documentation
  • refactoring
  • easy navigation

Allt detta – förutom debugging – demonstreras i en fem-minuters demo på PyDevs hemsida, ihop med de tangentbindningar som är “speciella” för PyDev:

Shift+Alt+n
Shift+Enter
Ctrl+2, r
Shift+Alt+a
Ctrl+F9
F12
Ctrl+F11
Ctrl+Alt+l
Shift+Ctrl+Alt+m
Ctrl+Alt+↓↑
Alt+↓↑
alt+→