Statistik från Bredbandskollen

Bredbandskollen
Bredbandskollen

Bredbandskollen har nu dokumenterat ett API och publicerat det under deras
FAQ, sektion 7, längst ned. Det är dock inte JSON utan (schemalös) XML, men det är iaf komplett och det finns nu uttalat att informationen endast får användas i icke-kommersiellt syfte (såvida man inte tecknar avtal med IIS om annat, kontaktuppgifter finns att hitta i FAQ:n).

Informationen nedan är alltså gammal.

Det finns ett sätt att hämta statistik från bredbandskollen.se. Jag har inte sett att det är ett uttalat API, inga villkor för användning eller dokumentation. Tyvärr – IIS har en särställning och därmed borde vi ställa krav på öppenhet (vilken är väldigt god i allmänhet från .SE).

Disclaimer

Jag blev kontaktad av IIS och ombads uppdatera informationen här, enligt:

Hur som helst så skulle vi uppskatta ifall du uppdaterade ditt blogginlägg med hänvisning till att vi fixar ett API på rätt sätt ifall någon har behov av det. Tills dess är det olämpligt att sprida denna bakdörr eftersom vi inte erbjuder någon garanti att denna information är korrekt.

Normalt förfarande är givetvis att man tar kontakt med den som utger sig som ansvarig utgivare av informationen man vill använda, men på Bredbandskollens FAQ fanns ingen sådan information. Inget i någon sidfot. Inget i HTML.

Bas-URL

http://www.bredbandskollen.se/statistik/

getISPs.php

Returnerar ett objekt med ID (heltal) som nyckel, och ISP:ns namn som värde.

getChartData.php?

chartType=0 – okänt
year=2011 – periodbestämning, 2007-2011 (2007-10 verkar vara startpunkt)
month=8 – periodbestämning, 1-12
isps=6 – ISP-bestämning, kommaseparerade index från getISPs
regions= regionsbestämning, kommaseparerade index från lista kodad i HTML (se nedan)
speeds=  typ av förbindelse, kommaseparerade index från lista kodad i HTML (se nedan)

Regioner

{0:"Alla",
2:"Blekinge Län",
10:"Dalarnas Län",
5:"Gotlands Län",
3:"Gävleborgs Län",
6:"Hallands Län",
7:"Jämtlands Län",
8:"Jönköpings Län",
9:"Kalmar Län",
12:"Kronobergs Län",
14:"Norrbottens Län",
27:"Skåne Län",
26:"Stockholms Län",
18:"Södermanlands Län",
21:"Uppsala Län",
22:"Värmlands Län",
23:"Västerbottens Län",
24:"Västernorrlands Län",
25:"Västmanlands Län",
28:"Västra Götaland",
15:"Örebro Län",
16:"Östergötlands Län"}

Hastigheter

{0:"Alla",
1:"256 Kbit/s adsl",
2:"256 Kbit/s kabeltv",
3:"Upp till 384 Kbit/s 3G",
4:"512 Kbit/s adsl",
5:"1 Mbit/s adsl",
6:"2 Mbit/s adsl",
7:"2 Mbit/s kabeltv",
8:"1,5-2 Mbit/s fiber",
9:"Upp till 3 Mbit/s 3G",
10:"Upp till 6 Mbit/s 3G",
11:"8 Mbit/s adsl",
12:"8 Mbit/s kabeltv",
14:"10 Mbit/s fiber",
16:"24 Mbit/s adsl",
17:"24 Mbit/s kabeltv",
18:"24 Mbit/s fiber",
21:"60-100 Mbit/s fiber",
22:"10 Mbit/s kabeltv",
23:"0,20-0,25 Mbit/s adsl",
24:"1,5-2 Mbit/s adsl",
25:"6-8 Mbit/s adsl",
26:"12-24 Mbit/s adsl",
27:"0,4-0,5 Mbit/s kabeltv",
28:"7-10 Mbit/s kabeltv",
29:"12-24 Mbit/s kabeltv",
30:"25-50 Mbit/s kabeltv",
31:"3-5 Mbit/s kabeltv",
32:"50-100 Mbit/s kabeltv",
33:"20-60 Mbit/s adsl",
34:"Upp till 10 Mbit/s 3G",
35:"10-80 Mbit/s 4G",
36:"500-1000 Mbit/s fiber",
37:"100-200 Mbit/s kabeltv",
38:"Upp till 16 Mbit/s 3G",
39:"Upp till 32 Mbit/s 3G",
40:"10-20 Mbit/s 4G",
41:"5-10 Mbit/s 4G",
42:"12-30 Mbit/s adsl",
43:"30-60 Mbit/s adsl"}

ComBort kom hem

Har kört på ComHems 100 mbit/s-tjänst en månad och det är dags för en kort utvärdering.
Det var minst tre år sedan vi använde ComHem senast och då hade de problem med DNS:er. Vissa frågor bara uteblev och andra hade väldigt långa svarstider. Lösningen då var att jag satte upp en egen router med DNS som alla enheter i hemmet kunde använda.
Det tragiska är att det är exakt lika kass idag. I övrigt fungerar tjänsten som den ska – den verkar leverera vad som utlovas.
Dessvärre verkar modemet vara en “ny” produkt i bemärkelsen att den t ex gör rena fel i hur den delar ut DHCP-lån:


Nov 27 00:12:48 latitude-d531 dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Nov 27 00:12:48 latitude-d531 dhclient: DHCPOFFER of 192.168.1.102 from 192.168.1.254
Nov 27 00:12:48 latitude-d531 dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.1.102 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Nov 27 00:12:51 latitude-d531 dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.1.102 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Nov 27 00:12:51 latitude-d531 dhclient: DHCPNAK from 192.168.1.254
Nov 27 00:12:51 latitude-d531 NetworkManager:   DHCP: device eth0 state changed preinit -> expire
Nov 27 00:12:51 latitude-d531 dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Nov 27 00:12:51 latitude-d531 NetworkManager:   DHCP: device eth0 state changed expire -> preinit
Nov 27 00:12:51 latitude-d531 dhclient: DHCPOFFER of 192.168.1.102 from 192.168.1.254
Nov 27 00:12:51 latitude-d531 dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.1.102 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Nov 27 00:12:54 latitude-d531 dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.1.102 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Nov 27 00:12:54 latitude-d531 dhclient: DHCPNAK from 192.168.1.254
Nov 27 00:13:01 latitude-d531 dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.1.102 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Nov 27 00:13:01 latitude-d531 dhclient: DHCPNAK from 192.168.1.254
Nov 27 00:13:10 latitude-d531 dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Nov 27 00:13:10 latitude-d531 dhclient: DHCPOFFER of 192.168.1.104 from 192.168.1.254
Nov 27 00:13:10 latitude-d531 dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.1.104 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Nov 27 00:13:11 latitude-d531 dhclient: DHCPACK of 192.168.1.104 from 192.168.1.254
Nov 27 00:13:11 latitude-d531 dhclient: bound to 192.168.1.104 -- renewal in 1736 seconds.

På forum (hembio och flashback t ex) tipsas det om att modemet fungerar bra i bryggat läge, dvs när den inte agerar router. Så det blir väl till att sätta upp en egen router, access punkt, DNS- och DHCP-server igen.

Innan jag gör det skall jag dock spola igenom en hög domäner för att skaffa lite material till utvärdering av DNS:er helt enkelt. Jag har tillgång till Telia och Bredbandsbolaget som jag kan jämföra med (där jag inte sett liknande DNS-problem, BBB-modemet mådde dock dåligt av att sitta på vägg – överhettades till allt vad jag kunde bedöma).