Statistik från Bredbandskollen

Bredbandskollen
Bredbandskollen

Bredbandskollen har nu dokumenterat ett API och publicerat det under deras
FAQ, sektion 7, längst ned. Det är dock inte JSON utan (schemalös) XML, men det är iaf komplett och det finns nu uttalat att informationen endast får användas i icke-kommersiellt syfte (såvida man inte tecknar avtal med IIS om annat, kontaktuppgifter finns att hitta i FAQ:n).

Informationen nedan är alltså gammal.

Det finns ett sätt att hämta statistik från bredbandskollen.se. Jag har inte sett att det är ett uttalat API, inga villkor för användning eller dokumentation. Tyvärr – IIS har en särställning och därmed borde vi ställa krav på öppenhet (vilken är väldigt god i allmänhet från .SE).

Disclaimer

Jag blev kontaktad av IIS och ombads uppdatera informationen här, enligt:

Hur som helst så skulle vi uppskatta ifall du uppdaterade ditt blogginlägg med hänvisning till att vi fixar ett API på rätt sätt ifall någon har behov av det. Tills dess är det olämpligt att sprida denna bakdörr eftersom vi inte erbjuder någon garanti att denna information är korrekt.

Normalt förfarande är givetvis att man tar kontakt med den som utger sig som ansvarig utgivare av informationen man vill använda, men på Bredbandskollens FAQ fanns ingen sådan information. Inget i någon sidfot. Inget i HTML.

Bas-URL

http://www.bredbandskollen.se/statistik/

getISPs.php

Returnerar ett objekt med ID (heltal) som nyckel, och ISP:ns namn som värde.

getChartData.php?

chartType=0 – okänt
year=2011 – periodbestämning, 2007-2011 (2007-10 verkar vara startpunkt)
month=8 – periodbestämning, 1-12
isps=6 – ISP-bestämning, kommaseparerade index från getISPs
regions= regionsbestämning, kommaseparerade index från lista kodad i HTML (se nedan)
speeds=  typ av förbindelse, kommaseparerade index från lista kodad i HTML (se nedan)

Regioner

{0:"Alla",
2:"Blekinge Län",
10:"Dalarnas Län",
5:"Gotlands Län",
3:"Gävleborgs Län",
6:"Hallands Län",
7:"Jämtlands Län",
8:"Jönköpings Län",
9:"Kalmar Län",
12:"Kronobergs Län",
14:"Norrbottens Län",
27:"Skåne Län",
26:"Stockholms Län",
18:"Södermanlands Län",
21:"Uppsala Län",
22:"Värmlands Län",
23:"Västerbottens Län",
24:"Västernorrlands Län",
25:"Västmanlands Län",
28:"Västra Götaland",
15:"Örebro Län",
16:"Östergötlands Län"}

Hastigheter

{0:"Alla",
1:"256 Kbit/s adsl",
2:"256 Kbit/s kabeltv",
3:"Upp till 384 Kbit/s 3G",
4:"512 Kbit/s adsl",
5:"1 Mbit/s adsl",
6:"2 Mbit/s adsl",
7:"2 Mbit/s kabeltv",
8:"1,5-2 Mbit/s fiber",
9:"Upp till 3 Mbit/s 3G",
10:"Upp till 6 Mbit/s 3G",
11:"8 Mbit/s adsl",
12:"8 Mbit/s kabeltv",
14:"10 Mbit/s fiber",
16:"24 Mbit/s adsl",
17:"24 Mbit/s kabeltv",
18:"24 Mbit/s fiber",
21:"60-100 Mbit/s fiber",
22:"10 Mbit/s kabeltv",
23:"0,20-0,25 Mbit/s adsl",
24:"1,5-2 Mbit/s adsl",
25:"6-8 Mbit/s adsl",
26:"12-24 Mbit/s adsl",
27:"0,4-0,5 Mbit/s kabeltv",
28:"7-10 Mbit/s kabeltv",
29:"12-24 Mbit/s kabeltv",
30:"25-50 Mbit/s kabeltv",
31:"3-5 Mbit/s kabeltv",
32:"50-100 Mbit/s kabeltv",
33:"20-60 Mbit/s adsl",
34:"Upp till 10 Mbit/s 3G",
35:"10-80 Mbit/s 4G",
36:"500-1000 Mbit/s fiber",
37:"100-200 Mbit/s kabeltv",
38:"Upp till 16 Mbit/s 3G",
39:"Upp till 32 Mbit/s 3G",
40:"10-20 Mbit/s 4G",
41:"5-10 Mbit/s 4G",
42:"12-30 Mbit/s adsl",
43:"30-60 Mbit/s adsl"}

4 thoughts on “Statistik från Bredbandskollen”

  1. IIS är en stiftelse och $$$$ kommer från domänregistreringar. Dom har ett API på gång tror jag (eller rättare skrivet dokumentation osv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.