Is Your Team Busy Producing Legacy Code?

Jag sprang över en artikel (sälj för en bok) med titeln: Is Your Team Busy Producing Legacy Code? Upphovsmannen Gil Broza pekar på precis de områden som jag själv brinner för – hur man faktiskt lever (eller överlever) med sin kodbas. I kort skulle jag sammanfatta det Gil skriver så här:

Du är inte agil om du inte jobbar proffesionellt med kod. Undvik skriva legacy kod genom TDD, refactoring och Clean Code.

Andra kallar det Software Craftmanship.

Vi hjälper våra kunder öva dessa fördigheter med Coding Dojos. Vi tror att vi lyckas bättre med plattformsspecifika övningar som inte bara övar ett visst moment eller färdighet, utan också visar på att det går att använda “i riktiga problem, för att skriva riktig produktionskod”. Att sitta med enkla plattformsoberoende övningar har givetvis sin plats – man fokuserar på principen, att få in tankesättet genom att ta bort komplexiteten från t ex stela och stora API:er. Men stannar man där – i små enkla problem – har vi sett att det är också där tillämpandet fastnar. Klivet till “verkligheten” blir för stort från övningsexemplets förenklade och säkra sandlåda till den grymma verklighetens omständigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.