Python och teckenkodning – utf8

Det är bara så – det krävs extrainsatser hela tiden med Python 2.* för att använda tecken andra än ASCII-tecken. Skall här teckna ned alla extrainsatser jag använder och stöter på.

Källkodsfilens teckenkodning

Anges såhär:

#!/usr/bin/env python
# -*- encoding: utf8 -*-

Läsa in textfil

in_file = codecs.open("elever.txt", "r", "utf8")

Utmatning på stdout

import codecs, sys
sys.stdout = codecs.getwriter('utf8')(sys.stdout)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.