RAID-disken raidades

Satte in en ny hårddisk (var en SATA-strömkabel kort sist) och möttes mot min förvåning av att en av raid-enheterna inte dök upp. Efter lite pillande visade det sig att mdadm faktiskt vill att man uppdaterar dess konfigurationsfil manuellt:

mdadm --examine --scan --config=mdadm.conf >> /etc/mdadm/mdadm.conf

Sedan var allt löst, frid och fröjd:

root@filserver:~# cat /proc/mdstat 
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] 
md_d4 : active raid1 sdc1[2] sdb1[0]
   488383936 blocks [2/1] [U_]
   [==>..................] recovery = 12.9% (63137152/488383936) finish=116.1min speed=61024K/sec
   
md0 : active raid1 sde5[1] sdd5[0]
   71015168 blocks [2/2] [UU]
   
md2 : active raid1 sde6[1] sdd6[0]
   85272896 blocks [2/2] [UU]
   
unused devices: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.