Boxee, gdm, Ubuntu 9.04

SD-kortet som /home låg på har gett upp och vips så slutade massa saker att fungera. Vägen tillbaka var hård:

  • unclutter – plockar bort musmarkören
  • Gnome Display Manager (gdm) – behöver startas med Custom session (för xsession)
  • Sätta upp ny .xsession (se nedan)
  • Få boxee att använda rätt lircd-enhet: ta enhet från /etc/lirc/lircd.conf och peta in namnet i /opt/boxee/system/Lircmap.xml
  • echo “” > /usr/share/sounds/*-login.ogg

.xsession:

#!/usr/bin/env bash
xhost + &
xset -dpms s off &
xrandr --output VGA --mode 1360x768 &
xrandr --output LVDS --off &
unclutter &
/opt/boxee/Boxee
logout

Lircmap.xml:
<lircmap>
<remote device="iMON-PAD">
<pause>Pause</pause>
<stop>Stop</stop>
<forward>FastForward</forward>
<reverse>Rewind</reverse>
<left>Left</left>
<right>Right</right>
<up>Up</up>
<down>Down</down>
<select>Enter</select>
<pageplus>Chan+</pageplus>
<pageminus>Chan-</pageminus>
<back>Backspace</back>
<menu>WindowsKey</menu>
<title>MouseMenu</title>
<info>More</info>
<skipplus>NextChapter</skipplus>
<skipminus>PrevChapter</skipminus>
<display>AspectRatio</display>
<start>MultiMon</start>
<record>Record</record>
<volumeplus>Vol+</volumeplus>
<volumeminus>Vol-</volumeminus>
<mute>Mute</mute>
<power>Power</power>
<myvideo>Red</myvideo>
<mymusic>Green</mymusic>
<mypictures>Blue</mypictures>
<mytv>Yellow</mytv>
<one>1</one>
<two>2</two>
<three>3</three>
<four>4</four>
<five>5</five>
<six>6</six>
<seven>7</seven>
<eight>8</eight>
<nine>9</nine>
<zero>0</zero>
</remote>
</lircmap>

Infrarött

Skärm vid skärm
Skärm vid skärm

Har en liten skön installation här hemma där en dator driver en skärm som står bredvid TV:n. Och detta är problemen:

  • Ubuntu skickar med modulerna som behövs för lirc (Linux Infrared Remote Control)
  • Debian skickar inte med modulerna, utan dess behöver byggas själv. Paketet heter lirc-modules-source

För instruktioner om hur man bygger det binära modulpaketet för Debian, läs: /usr/share/doc/lirc-modules-source/README.Debian

Man skall köra

dpkg-reconfigure lirc-modules-source # för att markera vad som behöver byggas (lirc_imon)
m-a prepare  # för att förbereda modulbygget (module-assistant)
m-a a-i lirc #

Sedan behöver man bara set till att modulerna laddas (modprobe manuellt):

echo "lirc_imon" >> /etc/modules

Lite mer än man önskar. Efter omstart visas

stereo:~# lsmod | grep lirc
lirc_imon              11348  0
lirc_dev               10196  1 lirc_imon
usbcore               125484  4 lirc_imon,uhci_hcd,ehci_hcd

och sedan fick jag justera /etc/init.d/lirc manuellt – argumenten till lircd (-d /dev/lirc0) sattes inte upp ordentligt. Och jag valde att starta irexec från /home/browser/.xsession istället för en systemspecifik.

unclutter plockar bort markören från X efter en sekund eller två.

Efter att ha mailat Enrico Zini fick jag tips om nodm som gör just det som önskades åstadkomma ovan – dvs en Display Manager som “bara” kan logga in en specifik användare och starta en Xsession. Utmärkt för en “kiosk”-lösning alltså.

För att få Firefox (Iceweasel under Debian) att öppna alla anrop från irexec i en och samma flik och fönster så behöver browser.link.open_newwindow sättas till 1 (via about:config).