Optimera Stockholm

Det är lite lockande att som Göteborgare passa på att skämta om bästkust och hur man har behov av optimering i Stockholm medan allt är fint i Götet, men dagens seminarie/minikonferens (twittertag #optsthlm) på ämnet webboptimering/webbprestanda förtjänar inget annat än lovord! Talarnas ämnen och innehåll var mycket väl utspridda över hela problemrymden från server till klient och allt där mellan. Continue reading “Optimera Stockholm”

Speed Matters

Some high traffic sites conducted research and uncovered the following:

  • Google.com: +500 ms (speed decrease) -> -20% traffic loss [1]
  • Yahoo.com: +400 ms (speed decrease) -> -5-9% full-page traffic loss (visitor left before the page finished loading) [2]
  • Amazon.com: +100 ms (speed decrease) -> -1% sales loss [1]

[1] http://home.blarg.net/~glinden/StanfordDataMining.2006-11-29.ppt
[2] http://www.slideshare.net/stoyan/yslow-20-presentation