debootstrap

Det mest har jag plockat rakt av från http://paste.lisp.org/display/59031.

Idag har jag dock kollat in http://d-i.alioth.debian.org/manual/en.i386/apds03.html då jag försöker få till en lättare installation som bara drar igång en browser när X startar.

Observera att det är skillnader mellan Debian och Ubuntu, t ex console-data vs console-setup. Ubuntu-info: http://www.cs278.org/blog/ubuntu-configuration/feisty-debootstrap-encrypted-install/

debootstrap hardy /mnt/ http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/
cp /etc/hosts /mnt/etc/
cp /etc/network/interfaces /mnt/etc/network/
cp /etc/bash.bashrc /mnt/etc/

mount --bind /dev /mnt/dev
mount -t proc proc /mnt/proc
mount -t sysfs sysfs /mnt/sys
LANG=C chroot /mnt

aptitude update
aptitude install locales console-data
dpkg-reconfigure locales console-data
# localedef -f UTF-8 -i sv_SE sv_SE.UTF-8
# cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Stockholm /etc/localtime

# sed -i 's/main/& universe multiverse restricted/' /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get dist-upgrade

passwd
adduser ceda
addgroup admin
adduser ceda admin
echo "%admin ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers 

FSTAB!

apt-get install linux-image-server grub
mkdir /boot/grub
update-grub -y
update-initramfs -u
exit

echo "(hd0) /dev/sdb" > /boot/grub/device.map # alltså ej i target
grub-install --root-directory=/mnt --no-floppy /dev/sdb

umount /mnt/dev/
umount /mnt/proc/
umount /mnt/sys
umount /mnt/

Ubuntu och locale

root@jabba:/var/lib/locales/supported.d# cat > local
sv_SE.UTF-8 UTF-8
en_US.UTF-8 UTF-8
root@jabba:/var/lib/locales/supported.d# cat > sv
sv_SE.UTF-8 UTF-8
sv_FI.UTF-8 UTF-8
root@jabba:/var/lib/locales/supported.d# locale-gen 
Generating locales...
 en_AU.UTF-8... up-to-date
 en_BW.UTF-8... up-to-date
 en_CA.UTF-8... up-to-date
 en_DK.UTF-8... up-to-date
 en_GB.UTF-8... up-to-date
 en_HK.UTF-8... up-to-date
 en_IE.UTF-8... up-to-date
 en_IN.UTF-8... up-to-date
 en_NG.UTF-8... up-to-date
 en_NZ.UTF-8... up-to-date
 en_PH.UTF-8... up-to-date
 en_SG.UTF-8... up-to-date
 en_US.UTF-8... up-to-date
 en_ZA.UTF-8... up-to-date
 en_ZW.UTF-8... up-to-date
 sv_FI.UTF-8... done
 sv_SE.UTF-8... done
Generation complete.

Hur man parar bluetooth-enheter under Ubuntu 8.04

Ställ in icke-datorn i synligt läge.
Gå till datorn och kör hcitool scan för att hitta enhetens MAC-adress. Kör därefter
hcitool cc MAC ; hcitool auth MAC

Med mitt SonyEricsson HBH-DS970 (00:18:13:DB:F4:0C) var tiden från att auth-anropet gick iväg till att PIN-koden skulle vara inskriven galet kort – jag fick försöka ca 20 ggr innan jag hann trycka i bubblan som dyker upp i verktygsraden och sedan skriva in 0000 i det dialogfönster som visas.