Om Milltime

Milltime Professional är ett trevligt verktyg och detta ville jag framför. Längst ned på skaparens hemsidan fanns också en länk för “Feedback” – kanon. Dessvärre var den rutan begränsad till 500 tecken. Så här är min riktiga feedback, oavkortad.

Hej.

Jag har precis använt Milltime Professional för första gången och tycker rent allmänt att det är ett kanonverktyg att använda för en utekonsult – tack vare veckovyn. I övrigt är det väldigt klickbaserat vilket inte är lika kul när man jobbar på många projekt samtidigt. Veckovyn är verkligen kanon i detta sammanhang.

Det enda jag saknar är smidig inloggning. Jag hade gärna sett att man kunnat registrera ett OpenID för sitt konto och på det sättet fått bra integration med andra lösningar, t ex Google, Plaxo, WordPress, Yahoo, AOL – ja, listan är lång och företag som stödjer detta är bland andra Microsoft, Sun, VeriSign och Paypal.

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenID

Det finns färdiga bibliotek för alla tänkbara plattformar och det enda som påverkas är autentiseringen i er produkt. Jag hoppas ni ser ett värde i att kunna återanvända den autentiseringsmekanism som era kunder redan använder (t ex alla som använder Googles tjänster).

Vänligen,

Fredrik Wendt