Git-kurs

Git LogoJag har idag hållt en liten kurs (3 timmar) som introducerat utvecklare till Git och distribuerad versionshantering. Deltagarna jobbar dagligen i Windows och Visual Studio och trots att det inte är min dagliga hemvisst så flöt allt på bra, Git Extensions fungerade fint t ex och ingen av deltagarna fastnade på nyckelhantering eller andra “vanliga” uppstartsproblem.

Följande ämnen hanterades:

  • Grunderna: Vad är versionshantering egentligen? Vad är skillnaden mellan centraliserad och decentraliserad versionshantering? Vad är speciellt för Git?
  • Versionshanteringens bitar: blob, tree, commit, tag, branch. Repo, index, staging area och arbetsmapp
  • Installation, grundkonfigurering
  • Vardagsarbetet: commit, branch, merge, push & pull, clone & init
  • Server och dela kod via SSH, GitHub, Gitorous.

Kursen är i huvudsak praktisk och inriktad på att få den som redan jobbat med centraliserad versionshanteringssystem, såsom CVS, Subversion och Microsofts SourceSafe, att komma igång.

Det finns fler ämnen att hantera – de som ingick i kursen ger basen för det dagliga arbetet och troligen behöver man inte någonsin lära sig mer om man inte är intresserad.