Linux RAID-lek (md)

Uppgraderade filburken hemma med minne som hittades i skrotrummet (slängde julklappsförpackningar). 2GB SDRAM 667MHz bör göra maskinen snabbare än en 1GB som framtvingar viss swap-aktivitet på en slö slö slö SSD. Efter ingreppet så dök dock inte alla raid-enheter upp.

root@filserver:/var/log# mdadm --assemble --scan
mdadm: no devices found for /dev/md0
mdadm: no devices found for /dev/md2

F**k.

root@filserver:/var/log# mdadm --examine --brief --scan --config=partitions
ARRAY /dev/md4 level=raid1 num-devices=2 UUID=87afd380:6018cbda:c6d7c43e:eb241c8e

F**k.

root@filserver:/var/log# dmesg | tail
[ 4931.527092] md: Autodetecting RAID arrays.
[ 4931.527104] md: could not bd_claim sdc1.
[ 4931.527144] md: could not bd_claim sdb1.
[ 4931.527178] md: Scanned 2 and added 0 devices.
[ 4931.527181] md: autorun ...
[ 4931.527183] md: ... autorun DONE.
[ 5050.771944] md: md0 stopped.
[ 5050.781177] md: md2 stopped.
root@filserver:/var/log# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5 /dev/sdb /dev/sdb1 /dev/sdc /dev/sdc1 /dev/sdd /dev/sdd1 /dev/sdd5

shutdown -h now, öppnade locket på burken och såg att PATA-kortet inte satt i ordentligt. Tryckte dit det, startade upp maskinen igen och kontrollerade med

ceda@filserver:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller (rev 10)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller (rev 10)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 01)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 01)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 01)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) SATA IDE Controller (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 01)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)
03:02.0 Mass storage controller: Promise Technology, Inc. PDC20268 (Ultra100 TX2) (rev 02)

Sista raden där ser fin ut.

ceda@filserver:~$ dmesg | grep md
[  0.807822] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[  0.807826] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[  0.809708] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xc080 ctl 0xc000 bmdma 0xb800 irq 19
[  0.809711] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xbc00 ctl 0xb880 bmdma 0xb808 irq 19
[  0.939487] ata5: PATA max UDMA/100 mmio m16384@0xfebfc000 cmd 0xfebfd7c0 irq 23
[  0.939490] ata6: PATA max UDMA/100 mmio m16384@0xfebfc000 cmd 0xfebfd5c0 irq 23
[  1.856559] md: linear personality registered for level -1
[  1.863976] md: multipath personality registered for level -4
[  1.866589] md: raid0 personality registered for level 0
[  1.870177] md: raid1 personality registered for level 1
[  1.965696] md: bind<sdc1>
[  1.987377] md: bind<sde5>
[  1.992221] md: bind<sdb1>
[  1.996833] raid1: raid set md4 active with 2 out of 2 mirrors
[  1.996869] md4: detected capacity change from 0 to 5...
[  1.998939] md4: unknown partition table
[  2.139566] md: bind<sde6>
[  2.174302] md: bind<sdf6>
[  2.177122] raid1: raid set md2 active with 2 out of 2 mirrors
[  2.177159] md2: detected capacity change from 0 to 8...
[  2.179237] md2:raid6: mmxx1   2494 MB/s
[  2.575133] md: raid6 personality registered for level 6
[  2.575136] md: raid5 personality registered for level 5
[  2.575138] md: raid4 personality registered for level 4
[  2.575744] md: bind<sdf5>
[  2.583390] md: raid10 personality registered for level 10
[  2.584960] raid1: raid set md0 active with 2 out of 2 mirrors
[  2.585036] md0: detected capacity change from 0 to 7...
[  2.587043] md0: unknown partition table
[  3.671105] EXT4-fs (md0): barriers enabled
[  3.684246] kjournald2 starting: pid 469, dev md0:8, commit interval 5 seconds
[  3.684296] EXT4-fs (md0): warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
[  3.715106] EXT4-fs (md0): internal journal on md0:8
[  3.715110] EXT4-fs (md0): delayed allocation enabled
[  3.715275] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode
[  3.796771] EXT3 FS on md2, internal journal
[  3.816485] EXT4-fs (md4): barriers enabled
[  3.833274] kjournald2 starting: pid 475, dev md4:8, commit interval 5 seconds
[  3.833327] EXT4-fs (md4): warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
[  3.856742] EXT4-fs (md4): internal journal on md4:8
[  3.856746] EXT4-fs (md4): delayed allocation enabled
[  3.857497] EXT4-fs (md4): mounted filesystem with ordered data mode

Gött. Inga semesterbilder förlorade. Dags att ordna offsite-backup igen. Partitionslista mailas en gång i månaden, så den finns “off site” iaf.