QR-kod till visitkortet

 1. Gå till http://zxing.appspot.com/generator/och fyll i:
  1. Contents: Contact Information
  2. Data …
  3. Encoding: MECARD
  4. Tryck “Generate ->”
 2. Kopiera strängen från textfältet som nu uppdaterats och börjar med “MECARD:N:…”
 3. Gå till http://www.terryburton.co.uk/barcodewriter/generator/ och fyll i:
  1. Symbology: QR Code
  2. Contents: «klistra in från punkt 2 ovan»
  3. Options: eclevel=M
  4. Tryck “Make barcode”
  5. Tanka hem EPS-filen

Terry Burton har tydligt licensierat sitt arbete med MIT/X11-licens vilket grovt innebär att man skall tacka upphovsmännen i ev derivat man framställer (källkodsmässigt), och att dess utdata kan användas i alla syften som önskas.