Mera Munin

Pillade med en maskin idag på EC2 där en del saknades i munin-väg. För att se vilka plugins som vill, kan eller inte vill vara med i matchen körs munin-node-configure --suggest som ger en fin lista, t ex

Plugin           | Used | Suggestions              
------           | ---- | -----------
ntp_offset         | no  | no [no ntpq program]          
nvidia_          | no  | no [no nvclock executable at /usr/bin/nvclock, please configure]
open_files         | yes | yes                  
open_inodes        | yes | yes                  
postfix_mailqueue     | no  | no                   
postfix_mailvolume     | no  | no [postfix not found]         
postgres_bgwriter     | no  | yes

För att få med JMX (mot en miljö) så behövs paketet (under Ubuntu) munin-java-plugins, Postgres-prylarna var fortfarande inte på banan och ett litet test med perl -MDBD::Pg -e 1 säger just

Can’t locate DBD/Pg.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .).

För detta behövdes libdbd-pg-perl.

När väl allt verkar OK, kör munin-node-configure --shell | sh för att konfigurera in modulerna.