Korsfunktionell syn

Sprang över denna bild som visar på en mogen organisation, eller som jag hörde någon säga vid lunchbordet:

– Ja, jag hörde att ni skulle bli agila på riktigt – flytta ihop korsfunktionella team i samma rum osv. När skulle ni “flytta”?
–  Det gjorde vi redan i måndags – men var bara lugn: vi har fortfarande kvar flyttbara väggar mellan de olika delarna. PO, systemtest och PM har vi tryckt in i en egen liten modul.

 

Korsfunktionell matrisorganisation