Creativity, Defects and Systems Thinking

“If you don’t remember that, you will regret it.”

1) Systems thinking, improving the whole: the performance of a system depends on how the parts fit, not how the parts perform individually.

2) Removing defects is not the same as system performance improvement – you’ve got to aim for what you want, not focus on what you not want.

3) Creativity is not continuous – doing the right thing (wrong) vs doing the (wrong) thing right.

Visualizing Team Practice Levels

Idé: Varje halvår startar man om. Man identifierar då axlarna man vill använda sig av, t ex parprogrammering, automatiserade acceptanstest, TDD, backlog refinement, … Jag hade kollat på eXtreme Programming för inspiration till fler axlar, eller om det finns något Software Engineering-dokument för organisationen eller motsvarande.

För varje axel identifierar man sedan fyra – fem “nivåer” av utförande. Det går bra att ha olika antal nivåer. För parprogrammering skulle det kunna se ut såhär:

 • promiskuös parprogrammering
 • dagligen, minst 3 timmar
 • nästan dagligen
 • minst en gång per vecka
 • varje sprint
 • en gång varje år

För TDD:

 • så ofta det bara går – all produktionskod drivs fram från test
 • varje gång vi parprogrammerar (kanske dumt att blanda in en annan axel …)
 • minst en gång per dag
 • minst en gång per sprint
 • en gång per år

 

Och varannan sprint eller så ber man teamet sätt ut ett kryss på varje “axel” som sedan sammanställs till “spider chart”. Dessa sätts upp i en serie så man kan se förändring över tid.

Spider Chart Example