OpenID, Yubikey och Gandi

Bild på Yubikey-nyckel
Bild på Yubikey-nyckel

Har mailat Yubico om att få AES-nyckeln till min Yubikey, som är av en utgången modell. Den är av samma storlek som ett “vanligt” USB-minne. De nya modellerna är lita tunna som den del man stoppar in i datorns USB-kontakt, ett par ynka millimeter alltså. Det första svaret var att Yubico slutat skicka ut AES-nycklar och uppmuntrar istället till att programmera om nyckeln själv med deras programvara.

Lyckades sätta upp en verifieringsserver utan större problem på en virtuell maskin hos Gandi. Deras I/O verkar ha blivit mycket bättre sedan jag testade sist – det är inte alls lika slött att använda filsystemet nu vilket var positivt. Spännande eftersom de har ett klart attraktivt pris. Över sommaren har de en drive där de erbjuder gratis prova-på till den sista augusti.

Aktiverade en adapter till WordPress som gör att jag kan logga in med mitt OpenID, wendt.se. Fungerar fint efter att jag hittat menyalternativet Users » Your OpenIDs.

maven, pom.xml och site:site

Idag stötte jag på ett problem jag inte sett tidigare och som Google inte kunde “lösa” åt mig. Feletrapporten såg ut såhär:

[INFO] Unable to load parent project from a relative path: Could not find the model file '/users/fwendt/release/Corporation/Home/target/checkout/../pom.xml'. for project unknown
[INFO] Parent project loaded from repository.
[INFO] Parent project loaded from repository.
[INFO] Parent project loaded from repository.
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] BUILD ERROR
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Error parsing site descriptor
Embedded error: expected = after attribute name (position: START_DOCUMENT seen ...itations\r\nunder the License.\r\n-->\r\n\r\n<project name="Corporation "Home"... @21:30)
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Trace
org.apache.maven.lifecycle.LifecycleExecutionException: Error parsing site descriptor
at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeGoals(DefaultLifecycleExecutor.java:583)
at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeStandaloneGoal(DefaultLifecycleExecutor.java:512)
at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeGoal(DefaultLifecycleExecutor.java:482)
at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeGoalAndHandleFailures(DefaultLifecycleExecutor.java:330)
at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeTaskSegments(DefaultLifecycleExecutor.java:291)
at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.execute(DefaultLifecycleExecutor.java:142)
at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:336)
at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:129)
at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:287)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585)
at org.codehaus.classworlds.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:315)
at org.codehaus.classworlds.Launcher.launch(Launcher.java:255)
at org.codehaus.classworlds.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:430)
at org.codehaus.classworlds.Launcher.main(Launcher.java:375)
Caused by: org.apache.maven.plugin.MojoExecutionException: Error parsing site descriptor
at org.apache.maven.plugins.site.AbstractSiteRenderingMojo.readDecorationModel(AbstractSiteRenderingMojo.java:279)
at org.apache.maven.plugins.site.AbstractSiteRenderingMojo.getDecorationModel(AbstractSiteRenderingMojo.java:554)
at org.apache.maven.plugins.site.AbstractSiteRenderingMojo.createSiteRenderingContext(AbstractSiteRenderingMojo.java:466)
at org.apache.maven.plugins.site.SiteMojo.renderLocale(SiteMojo.java:113)
at org.apache.maven.plugins.site.SiteMojo.execute(SiteMojo.java:96)
at org.apache.maven.plugin.DefaultPluginManager.executeMojo(DefaultPluginManager.java:451)
at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeGoals(DefaultLifecycleExecutor.java:558)
... 16 more
Caused by: org.codehaus.plexus.util.xml.pull.XmlPullParserException: expected = after attribute name (position: START_DOCUMENT seen ...itations\r\nunder the License.\r\n-->\r\n\r\n<project name="Corporation "Home"... @21:30)
at org.codehaus.plexus.util.xml.pull.MXParser.parseAttribute(MXParser.java:2004)
at org.codehaus.plexus.util.xml.pull.MXParser.parseStartTag(MXParser.java:1799)
at org.codehaus.plexus.util.xml.pull.MXParser.parseProlog(MXParser.java:1479)
at org.codehaus.plexus.util.xml.pull.MXParser.nextImpl(MXParser.java:1395)
at org.codehaus.plexus.util.xml.pull.MXParser.next(MXParser.java:1093)
at org.apache.maven.doxia.site.decoration.io.xpp3.DecorationXpp3Reader.read(DecorationXpp3Reader.java:1144)
at org.apache.maven.doxia.site.decoration.io.xpp3.DecorationXpp3Reader.read(DecorationXpp3Reader.java:1156)
at org.apache.maven.plugins.site.AbstractSiteRenderingMojo.readDecorationModel(AbstractSiteRenderingMojo.java:275)
... 22 more

Det visade sig efter att ha tittat på utdatan X antal gånger att det hela kommer från att det fanns citationstecken i pom:ens name-fält (och descriptor) – något som site:site inte accepterade.

Original:

<project>
<name>Corporation "Home" Web Application</name>
<description>Corporation "Home" Web Application</description>

Lösning:

<project>
<name>Corporation Home Web Application</name>
<description>Corporation Home Web Application</description>

Packa om AVI-filer från kameran

Har hittat två “storlekar”:

sudo aptitude -y install mencoder lavc

(lavc visade sig vilja ha några omgrip eller liknande.)

Sedan körde jag följande:

mencoder -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts acodec=mp3,1bitrate=128,vcodec=mpeg4,vbitrate=800,vhq,vm4v -o leia-test1.avi mvi_1185.avi
mencoder -ovc xvid -oac mp3lame -vf scale=320:240 -xvidencopts fixed_quant=4 -o leia-test2.avi mvi_1185.avi