munpack eml files

VIA Egencia skickar gärna sina biljettförslag som .eml-filer, vilket är ett påhitt från Microsoft. VIA Egencia har på senare tid börjat 64base-koda dem vilket gör att de inte längre är läsbara som klartext. Google mail-klienten klarar inte av att läsa/visa dessa filer alls, och även om Evoluion klarar av att läsa dem alldeles fint så är inte det inte alltid trivialt att få in mailen i Evolution. Hur som helst så kan man givetvis ordna detta på andra sätt. Här är två sådan sätt.

$ sudo aptitude install mpack
$ munpack -t file.eml
part1 (text/plain)
part2 (text/html)
$ cat part1
...
$ cp file.eml b64.txt
$ # ta bort mail headers, lägg hela base64-kodade materialet på en rad
$ $EDITOR b64.txt 
$ base64 -d b64.txt
...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.