Information Radiators – Team Performance

Jag såg en skön bild som fick mig att tänka på agila värden.

Sign“This team has delivered as planned, on time, for the past 24 weeks without slipping dates, and with zero overtime.”

“This team has a current roll of 1023 consecutive fully successful software builds and automated test runs.”

Transparens, överblickbarhet – att skylta med det som är viktigaste aktiviteten för ett team (lyckade mjukvaruleveranser t ex), borde göra att man känner ansvar om skylten visar ett dåligt “resultat”.

Denna form av utåtriktad “information radiator” ger bara rätt effekt under förutsättning att teamet som skylten gäller för, har full kontroll över hela kedjan som ingår i det skylten visar upp, t ex “lyckade byggen”. Om det står någon annan organisation i vägen så kommer teamet inte ta ansvar eftersom det inte KAN ta ansvar. Istället kommer de känna sig utpekade som “dåliga” och känna sig oförtjänt nedtryckta pga omständigheter de inte kan påverka eller göra något åt.

Givetvis är målet att teamet skall känna sig nöjda och viss stolthet över sitt arbete och sin skylt med ett bra “resultat” – en implicit klapp på axeln med orden: Japp, här inne vet de vad de gör och de gör det bra!

Oberoende, självorganiserande team ftw!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.