Effektkarta 101

Syfte

Varför skall vi bygga X?

Målgrupp

Vilka är de som kan skapa/uppnå effekterna som uppfyller syftet?

Användningsmål

Vad/vill behöver målgrupperna? Hur “aktiveras” målgruppen? (Dessa mål skall kunna mätas.)

Åtgärder

Hur ska produkten utformas för att användningsmålen skall uppfyllas?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.