Tecken på agil utveckling

Sitter och rensar ut gammal e-post och hittade följande som skickades till en kund när ett POC-projekt övergick i “vi gör lite mer än POC” (från 2008).

Som förespråkare för agil utveckling vill jag ju poängtera att

 •  agila utvecklare aldrig undviker att “träffa” ett lager utan tvärtom har som mål att i varje utvecklingssteg se till att man tar ett “helt snitt av kakan” – man tar inte bara glasyren som vi gjort nu, utan strävar att alltid jobba sig hela vägen ner till botten (databasen) utan fusk eller genvägar.

Om vi har 30 minuter kan vi diskutera vilka agila principer vi skall hålla högt i detta projekt :)

Det förra projektet hade följande högt:

 • gemensamt kodägande
 • daglig regelbunden standup (med de tre frågorna: vad har jag gjort sedan senast, vad gör jag till nästa gång, har jag några hinder i vägen)
 • standupen får vara högst 15 minuter
 • planering i iterationer med synlig sprint backlog och …
 • … burndown chart
 • utvecklarna estimerar och planerar sprinten ihop med beställaren
 • sprintens backlog respekterades av alla
 • utvecklarna bestämmer egna dagordningen – alla jobbar med allt, inga revir
 • show and tell i slutet av iterationen
 • kontinuerligt bygge & test av koden
 • alltid körbar kod
 • sprintens backlog underhölls av och var till för utvecklarna och gav PM info om progress
 • endast återstående tid rapporteras

och halvhögt hölls

 • one shot build – ett kommmando är allt som behövs för att bygga och testa allt
 • retrospective – utan regelbunden utvärdering utvecklas man inte
 • gemensam arbetsyta (open work-area)
 • velocity – utvecklingstakt beräknades efter varje iteration utan indelning i mötestid, utvecklingstid, reviewtid, …
 • enhetstestning
 • coding standards – code review

och halvlågt hölls tyvärr

 • testdriven utveckling
 • automatiserad acceptanstestning
 • parprogrammering

och obefintligt var:

 • on-site customer
 • continuous deployment
 • relativa estimat i produktbacklogen (estimaten där hade rubriken timmar vilket var missvisande)

Det finns andra “agila tecken”, jag tog bara ett par ur huvudet och från http://jsolutions.se/2009/10/29/undersokning-om-agil-utveckling/

/Fredrik :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.