Peka och klicka-fel

Jag är helt övertygad om att haveriet i Malmö hade kunnat undvikas om det varit färre peka-och-klicka-kurser för nätverskfolk.

Efter det inträffade har sjukhuset fått installerat en så kallad spanning tree-funktion som förhindrar störningar på grund av felkopplade kablar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.