SSH genom en SOCKS proxy

Detta har fungerat fint med PuTTY, men jag har inte tittat efter hur de gjort och bara undrat hur man uppnår samma sak med OpenSSH. Någonstans 2002-2004 så försvann detta från OpenSSH (finns i den kommmersiella versionen, buh!) men har man bara netcat (nc) att tillgå så kan man lätt få den funktion man vill ha ändå:

luser@machine:~$ cat >> .ssh/config
Host target.host.com
ProxyCommand /usr/bin/nc -X 5 -x socksProxyHostname:port %h %p

Med PuTTY:

Setting up PuTTY to use a SOCKS proxy
Setting up PuTTY to use a SOCKS proxy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.