Varför Thread.sleep är bra

Jag har varit uppe alldeles för sent många nätter i mitt liv (min mamma kan intyga detta). På senare år har jag dock sett till att bara acceptera och utnyttja de timmar under vilka jag verkligen upplever en kreativ boost, för att sedan tvinga mig till sömns på olika sätt. Orsaken är att jag helt enkelt inte känt att jag presterat på normal nivå dagen efter.

En undersökning från 2003 bekräftar detta och sammanfattar:

Conclusions: Since chronic restriction of sleep to 6 h or less per night produced cognitive performance deficits equivalent to up to 2 nights of total sleep deprivation, it appears that even relatively moderate sleep restriction can seriously impair waking neurobehavioral functions in healthy adults. Sleepiness ratings suggest that subjects were largely unaware of these increasing cognitive deficits, which may explain why the impact of chronic sleep restriction on waking cognitive functions is often assumed to be benign.

Tips på hur man lyckas stänga av:

  • skaffa familj, eller iaf nya högre prioriterade aktiviteter
  • zenity och cron
  • shutdown -h +5

Jag tillämpar just nu zenity och cron eftersom datorn gärna får behålla mina fönster till nästa dag.

# min hour  dom mon dow   command
*/10  21    * * 0-4 /home/ceda/bin/go-to-bed.sh
*/5   22-23 * * 0-4 /home/ceda/bin/go-to-bed-late.sh
#!/bin/sh
DISPLAY=`w | egrep "ceda.*x-sess" | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 3`
if test -n "$DISPLAY" ; then
  /usr/bin/zenity --display $DISPLAY --info --text="Det e dags att dricka te och sova nu!"
fi

go-to-bed-late.sh ser likadan ut fast använder ett annat språk. :)

PS. zenity stödjer bara ASCII-tecken. DS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.