Typ-smocka med Mockito

Jag stötte på en riktig fuling idag när jag skulle skriva ett test likt det nedan. Hittade “lösningen” på mailinglistan efter att ha läst ett par buggar/feature requests.

Som jag förstår det går det inte att lösa pga Javas Type Inference i metodanrop. I exemplet nedan kan raden med when aldrig fungera utan man får gå på doReturn istället.

package demo;
 
import static java.util.Arrays.asList;
import static org.mockito.Mockito.doReturn;
import static org.mockito.Mockito.mock;
import static org.mockito.Mockito.when;
 
import java.util.Collection;
 
import org.junit.Test;
 
public class GenericCollectionStubTest {
 
  @Test
  public void onGoingStubFails() {
    Car bmw = mock(Car.class);
    Reseller reseller = mock(Reseller.class);
    Collection cars = asList(bmw);
 
    //when(reseller.getModels()).thenReturn(cars);
 
    doReturn(cars).when(reseller).getModels();
  }
}

Raden med when misslyckas med följande meddelande:

The method thenReturn(Collection<capture#1-of ? extends Vehicle>) in the type OngoingStubbing<Collection<capture#1-of ? extends Vehicle>> is not applicable for the arguments (Collection<capture#2-of ? extends Vehicle>)