xbmc, boxee

Lite anteckningar. Boxee är en mycket trevlig distribution/customisering av XBMC, men det verkar saknas ett “vanligt” webb-UI för att styra det. Så småningom kommer jag hitta tid till att fixa det själv.

http://xbmc:8800/xbmcCmds/xbmcHttp?command=ExecBuiltIn%28Notification%28skype,test,5000,skype-icon.png%29%29