Visualizing Team Practice Levels

Idé: Varje halvår startar man om. Man identifierar då axlarna man vill använda sig av, t ex parprogrammering, automatiserade acceptanstest, TDD, backlog refinement, … Jag hade kollat på eXtreme Programming för inspiration till fler axlar, eller om det finns något Software Engineering-dokument för organisationen eller motsvarande.

För varje axel identifierar man sedan fyra – fem “nivåer” av utförande. Det går bra att ha olika antal nivåer. För parprogrammering skulle det kunna se ut såhär:

 • promiskuös parprogrammering
 • dagligen, minst 3 timmar
 • nästan dagligen
 • minst en gång per vecka
 • varje sprint
 • en gång varje år

För TDD:

 • så ofta det bara går – all produktionskod drivs fram från test
 • varje gång vi parprogrammerar (kanske dumt att blanda in en annan axel …)
 • minst en gång per dag
 • minst en gång per sprint
 • en gång per år

 

Och varannan sprint eller så ber man teamet sätt ut ett kryss på varje “axel” som sedan sammanställs till “spider chart”. Dessa sätts upp i en serie så man kan se förändring över tid.

Spider Chart Example

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>