Bash Completion

Jag drog nyss in en ny installation av Ubuntu 12.10 och av okänd anledning var inte bash completion (eller autocompletion) funkis. Visade sig att i /etc/bash.bashrc var följande rader utkommenterade, vilket jag ändrade och sedan var allt grönt igen.

# enable bash completion in interactive shells
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi

Jag använder oftast ihop med sudo aptiTAB instTAB progrTAB, men det finns även maven och gradle completions!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>