Peka och klicka-fel

Jag är helt övertygad om att haveriet i Malmö hade kunnat undvikas om det varit färre peka-och-klicka-kurser för nätverskfolk.

Efter det inträffade har sjukhuset fått installerat en så kallad spanning tree-funktion som förhindrar störningar på grund av felkopplade kablar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>